V piatok 5.1.2024 sme sa zapojili do medzinárodnej akcie pod názvom „Vtáčia hodinka“. Išlo o mediálne propagovanú akciu, u nás organizovanú po prvýkrát občianskym združením SOS/BirdLife Slovensko, do ktorej sa okrem ornitológov mohla zapojiť široká verejnosť. Využili sme pohostinnosť nášho spolupracovníka Jozefa Čmika, ktorý dlhodobo a pravidelne prikrmuje vtáctvo vo svojej záhrade pod lesom v obci Veľké Uherce, okres Partizánske. Dlhodobá starostlivosť o vtáctvo a vhodné umiestnenie sústavy kŕmidiel v záhrade na okraji lesa dávali predpoklad pestrých výsledkov. S prestávkami sme urobili tri hodinové záznamy a výsledkom je celkom 21 druhov. Najpočetnejší bol stehlík obyčajný, sýkorka veľká a stehlík čížavý. Nechýbal ani ďateľ veľký a prostredný. Najviac vtákov (najmä stehlíkov) nakoniec prišlo po skončení sčítania… Výsledky sme zapísali do centrálnej databázy SOS/BirdLife Slovensko.

       VTÁČIA HODINKA
       čas pozorovania od
  9:00 hod 10:45 hod 12:45 hod
        Pozorované druhy počet počet počet
Sýkorka veľká 14 8 18
Sýkorka belasá   3 5 3
Sýkorka chochlatá 0 0 1
Sýkorka hôrna   1 1 1
Sýkorka uhliarka   1 0 0
Stehlík obyčajný 9 18 18
Zelienka obyčajná   8 5 3
Stehlík čížavý 4 3 14
Pinka obyčajná   3 2 2
Pinka severská 0 1 0
Vrabec domový   10 5 11
Vrabec poľný 3 2 7
Brhlík obyčajný   1 1 1
Glezg obyčajný 4 2 8
Sojka obyčajná   1 0 0
Mlynárka dlhochvostá 0 6 7
Červienka obyčajná   0 2 0
Drozd čierny 0 1 3
Hrdlička záhradná   0 0 3
Ďateľ veľký 0 1 0
Ďateľ prostredný   0 0 1
Spolu druhov/počet 13 / 62 16 / 63 16 / 101

 

Text: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer

Foto: S. Harvančík