Výr skalný v CHKO Ponitrie

Výr skalný (Bubo bubo) je najväčšia európska sova, dosahuje hmotnosť až 3,2  kg a v rozpätí krídel až 1,8 metra. Na území Slovenska hniezdi v počte 300 – 400 párov. Zdá sa, že najvyššiu populačnú hustotu dosahuje v rámci Slovenska práve na území v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie. No výsledok – každoročne zistených okolo 30 hniezdnych lokalít, môže byť aj zrkadlom aktívneho prístupu a zvýšeného záujmu o monitoring tohoto zaujímavého vtáka zo strany pracovníkov a spolupracovníkov správy.

V roku 2021 sme od marca do konca mája  kontrolovali 28  potencionálnych lokalít, prítomnosť výra bola zistená na 19 lokalitách. To však určite neznamená konečné číslo, niektoré hniezdne lokality sú značne rozsiahle a neprehľadné, takže nám tu prítomnosť výra mohla uniknúť. Pozitívne vyhniezdilo 12 párov, kde výry odchovávali celkom 25 mláďat (1×4, 2×3, 6×2 a 3×1), okrúžkovaných bolo 24 mláďat.

Hlavnou potravou výra sú už desaťročia potkany, čo sa potvrdzuje každoročne skúmaním zvyškov potravy v hniezdach. V menšej miere sú prítomné ježe a len výnimočne iná korisť. Spoločenská hodnota výra skalného je podľa súčasne platnej legislatívy 2000 eur za jedinca.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer