Výr skalný v CHKO Ponitrie v roku 2023

V tomto roku ubehlo presne 50 rokov odvtedy, čo sme s Lacom Šnírerom na „Krštenianskych skalách“ (okres Partizánske) v roku 1973 objavili prvé hniezdo výra skalného. Ako školáci sme boli na tento objav náležite hrdí. Výr skalný – taká vzácnosť! V tieni zostal aj skaliar pestrý, ktorý tam vtedy bežne hniezdil. Registrovali sme ho len tak okrajovo, keď sme chodili „za výrom“. Samec spieval a často pritom vyletoval z Veľkej skaly. Brali sme ho ako pekného vtáčika, ale vtedy pre nás nič vzácne… Výr ostal natrvalo objektom nášho záujmu a v priebehu rokov pribúdali nové lokality. V súčasnosti ich evidujeme na Ponitrí cez 30, skaliar pestrý však medzičasom zmizol nielen z Malých Krštenian, ale z celého územia Slovenska.

Výsledky monitoringu výra na Ponitrí za roky 2013 – 2017 sme spracovali tu: http://www.tichodroma.sk/pdfs/30/Tichodroma_30_snirer.pdf

Tohoročná sezóna bola pre výry z hľadiska úspešnosti hniezdenia pomerne úspešná. V máji sme skontrolovali 28 lokalít, pri tohoročnom hniezdnom období naplnenom špeciálnymi monitoringami, sme nestihli skontrolovať celkom všetky. Výry boli potvrdené na 27 lokalitách a našli sme celkom 20 hniezd. Úspešne hniezdilo 13 párov ktoré vyviedli celkom 31 mláďat, z toho bolo 28 okrúžkovaných. Počty mláďat v jednotlivých hniezdach: 1 x 1, 6 x 2 a 6 x 3.

Text a foto: S. Harvančík a L. Šnírer