Výr skalný (Bubo bubo),  naša najväčšia sova,  patrí na Slovensku medzi zriedkavejšie hniezdiace druhy vtákov. Populácia sa odhaduje na 300 – 400 hniezdiacich párov.

Na  území v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie je výr skalný pomerne dobre rozšírený. Monitoringom  tohto druhu sa zaoberáme už od roku 1973 a každoročne mu venujeme množstvo času. Nie každoročne všetky páry výrov zahniezdia a aj hniezdna úspešnosť u tohto druhu nie je vysoká.  Najväčšie ohrozenie  predstavujú rôzne ľudské aktivity a predácia cicavcami (líška, jazvec), alebo po vyplašení a vyletení sediacej samice z hniezda je to krkavec.

Dá sa povedať, že rok 2020 je pre výrov skalných vcelku úspešný. Od marca do polovice mája sme skontrolovali  21 hniezdnych lokalít, dohľadaných bolo 13 párov. Úspešne hniezdilo 11 párov a vychovali spolu 25 mláďat (1 x 1, 6 x 2 a 4 x 3), z ktorých bolo 23 okrúžkovaných.

 

 

 

 

 

Text a foto: S. Harvančík a L. Šnírer