Výr skalný v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie

Výr skalný (Bubo bubo) je trvalou súčasťou prírodného bohatstva v CHKO Ponitrie. Je až neuveriteľné, že táto najväčšia európska sova stále prosperuje napriek tomu, že potravná ponuka v prírode je čoraz obmedzenejšia. Paradoxne, zdá sa, že ju udržuje  aj napriek rôznym deratizačným opatreniam neustále prosperujúca populácia potkanov.

Počas takmer 50 – ročného výskumu sme zaznamenali na Ponitrí výraznú zmenu v potrave výra. Zatiaľ čo v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia sme nachádzali v hniezdach výrov pomerne široké spektrum potravy, popri potkanoch a ježoch, ktoré prevládali, dnes už zostali takmer výlučne potkany, občas ježe a domáce (mestské) holuby. Celkom z potravy vymizol chrček roľný, bažant, jarabica a zajac. Signalizuje to, že tieto druhy koristi sa z Ponitria postupne vytrácajú, je ich tak málo, že výry ich nelovia. Ak by sa podarilo deratizáciou zdecimovať populácie potkanov, malo by to katastrofálny dopad na populáciu výra.

V roku 2022 z 31 hniezdisk bolo skontrolovaných 20, ktoré boli aj obsadené. Zahniezdilo a aj úspešne hniezdilo 12 párov, vyletelo minimálne 21 mláďat (5×1, 5×2 a 2×3). Označených ornitologickými krúžkami bolo 12 mláďat, nakoľko viacero hniezd bolo z bezpečnostného hľadiska nedostupných.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík, Ladislav Šnírer