Vzácny hosť na Slovensku

Takmer pravidelne, každý rok, sa objavia na Slovensku vzácne alebo vôbec prvé zistené druhy vtákov zo vzdialenejších krajín. Občas ich z pravidelných migračných trás odklonia vrtochy počasia, najmä silné vetry a búrky a na niekoľko dní sa netradične zastavia u nás. A keď ich objaví oko pozorného ornitológa, vzbudí to záujem u mnohých ďalších fanatických ornitológov, ku ktorým patrím aj ja. Preto si veľmi vážim  pohotovú informáciu o vzácnom náleze čajky vidlochvostej (Xema sabini), od mladého a veľmi šikovného ornitológa – Miloslava Mišíka, ktorý zistil v poradí len druhý výskyt tohto vtáka na území Slovenska na hrádzi Hrušovskej zdrže pri Šamoríne začiatkom septembra tohto roku.

Vďaka Milovi som mal možnosť urobiť fotografie tohto vzácneho hosťa zo severnej Ameriky, dospelého vtáka vo svadobnom šate. Prvý výskyt tohto vtáka na Slovensku bol zistený 25. 8. 2001 maďarskými ornitológmi, ktorí pozorovali a fotografovali vyfarbenú čajku z maďarskej strany na slovenskom brehu Dunaja pri Kamenici nad Hronom.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík