Vzácny zimný návštevník na Ponitrí

Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria) patrí medzi skvosty slovenskej avifauny. Vzácne hniezdi vo vysokých skalnatých pohoriach. Hniezdenie bolo preukázané v Západných, Belianskych, Vysokých a Nízkych Tatrách, v Malej a Veľkej Fatre, v Chočských vrchoch, Pieninách, Strážovských vrchoch, na Muránskej planine a Slovenskom krase.

Hniezdiť môže aj v iných oblastiach, ale jeho spôsob života a neprístupné prostredie ho môžu utajiť. Odhadnúť hniezdnu početnosť je preto veľmi obtiažne. Hniezdenie bolo zistené od výšky 500 m n. m. až po 1800 m n. m. Obýva vápencové, dolomitové a vo Vysokých Tatrách aj granitové skalné steny. Obľubuje členité, skalné reliéfy s dostatkom štrbín, previsov, s chudobnou vegetáciou a rôzne exponovanými stenami, v ktorých nachádza dostatok potravy – hmyzu a iných drobných bezstavovcov.

Je stály, ale vo väčšej miere čiastočne sťahovavý. Na hniezdiskách zostáva v zimnom období len malá časť hniezdnej populácie, týka sa to hlavne vtákov hniezdiacich v nižších nadmorských výškach. O migrácii v pravom slova zmysle sa nedá hovoriť, sú to skôr kratšie presuny, ktoré začínajú v našich podmienkach v októbri. Sú to vertikálne presuny z vysokých hôr nižšie do predhorí, aj keď boli zistené presuny aj nad 100 km. V zimnom období sa s ním môžeme vzácne stretnúť na zrúcaninách hradov, na vysokých budovách v mestách a najmä v kameňolomoch. Niektoré zimoviská navštevujú  pravidelne a pravidelne zimujú aj na niektorých lokalitách v Maďarsku, pričom by logicky malo ísť o vtáky z našej populácie, čo ale dokázané zatiaľ nebolo. Pravidelné zimovanie toho istého vtáka 5 rokov po sebe bolo pozorované v Banskej Bystrici. Medzi ďalšie pravidelné zimoviská patrí napr. hrad Devín, Kostolec pri Považskej Bystrici, Blatnica pri Martine, Muráň a iné. Zaujímavé je, že zimné teritórium obhajuje ešte agresívnejšie ako hniezdne. Na Slovensku sa jeho početnosť okolo roku 2000 odhadovala na 30-50 párov. V posledných rokoch je zrejmé, že trend je klesajúci, aj keď odhadnúť presnejší počet hniezdiacich párov je komplikovaný. Pozorovania v hniezdnej dobe v posledných rokoch, až na pár známych hniezdísk, sú sporadické. Nepriaznivo na jeho hniezdny výskyt pôsobí vyrušovanie, hlavne skalolezectvo, horolezectvo, turizmus ale aj tlak predátorov.

V území v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie sa murárik pravidelne vyskytuje v zimnom období v jednom z kameňolomov, kde pozorujeme niekedy súčasne aj dva vtáky. Prvé pozorovania bývajú už koncom októbra, z lokality sa vytráca v priebehu marca. V tomto období sa náhodne môže vyskytnúť v každom lome alebo na zrúcaninách hradov.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík, Dušan Kerestúr, Ladislav Šnírer

Foto: S. Harvančík