V rámci monitoringu vybraných druhov živočíchov a rastlín, obsiahnutých v projekte ŠF Monitoring 2, sme 12. 3. 2020 navštívili trvalú monitorovaciu plochu pri obci Krnča v pohorí Tribeč. Cieľovým druhom monitoringu na tejto lokalite je skokan hnedý (Rana temporaria).

Tento obojživelník patrí medzi suchozemské druhy, dospelé jedince vyhľadávajú vodné prostredie iba na veľmi krátky čas – niekoľko dní, skoro na jar, v období párenia sa a kladenia vajíčok. Liahnutie lariev – tzv. „žubrienok“ a ich premena na drobné žabky trvá len niekoľko týždňov. Malé žabky, hneď ako im dorastú všetky 4 končatiny, opúšťajú vodné prostredie a zdržujú sa v lese.

V rámci monitorovanej plochy sa nachádza malé jazierko, rozmerov cca 6 x 12 m. Po príchode na lokalitu sme zažili nečakané prekvapenie – v jazierku sa nachádzalo mimoriadne veľké množstvo skokanov, ich tiché kŕkanie pripomínalo hlasné pradenie domácej mačky. Odhadom sme konštatovali, že je tu okolo 500 jedincov. V uplynulých rokoch sme tu napočítali najviac cca 40 jedincov. Vnucuje sa otázka, čo spôsobilo taký mimoriadny nárast populácie? Myslíme, že populácia je stabilná, skôr môžeme hovoriť o správnom načasovaní návštevy lokality. Párenie skokanov a kladenie vajíčok trvá len niekoľko dní, keby sme prišli o dva – tri dni neskôr, našli by sme v jazierku len zhluky vajíčok v rôsolovitých obaloch a možno niekoľko oneskorených dospelých jedincov.

Je známe, že skokan hnedý vychádza zo zimných úkrytov ako prvý z obojživelníkov hneď na konci zimy, akonáhle skončia nočné mrazy a ešte počas topenia snehu putuje k liahniskám. Tohoročná zima bola veľmi mierna a aj aktivita obojživelníkov začala oveľa skôr, ako po iné roky. Preto sme lokalitu intuitívne navštívili skôr. Ale aj tak k tomu vo veľkej miere prispela náhoda, že sme prišli na žabie divadlo v tej správnej chvíli.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík