Záchrana mláďat kane popolavej

Dravé vtáky hniezdia na najrozličnejších miestach. Väčšina nezainteresovaných ich pokladá za vtáky hniezdiace na vysokých stromoch, alebo v nedostupných skalách. Áno, väčšina druhov hniezdi práve takto, ale niektoré druhy dravcov  hniezdia aj v tŕstí (kaňa močiarna), na budovách (sokol myšiar), alebo dokonca na zemi v tráve – kaňa popolavá. Práve tento druh, hniezdiaci na vlhkých lúkach, u nás neustále stráca prirodzené prostredie. Často preto zahniezdi aj na miestach, ktoré mu takéto prostredie pripomínajú – v obilných lánoch. Problém je v tom, že kane popolavé prilietajú k nám z afrických zimovísk pomerne neskoro, až koncom apríla až v máji a neskoro aj začínajú hniezdiť. Pred žatvou tak bývajú v hniezdach ešte mláďatá neschopné letu. Jediná možnosť, ako takéto mláďatá zachrániť pred kosbou, je včas dohľadať hniezdo a dohodnúť s poľnohospodármi jeho obkosenie.

V tomto roku si vybrali kane popolavé pre hniezdenie obilné pole neďaleko Nitry v územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie. Hniezdo sa v poslednej chvíli (1.7.2018) podarilo lokalizovať nášmu spolupracovníkovi, členovi občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku, Tomášovi Veselovskému, ktorý tu strávil desiatky hodín v letných horúčavách. V spolupráci s pracovníkmi Správy CHKO Ponitrie sa podarilo dohodnúť s poľnohospodármi spoluprácu pri ochrane hniezda. Okolo hniezda so 4 mláďatami bol postavený ohradník z pletiva rozmerov 3 x 3 metre a okolie bolo posypané odpudzovačmi proti srstnatým predátorom. Zostáva len dúfať, že mláďatá úspešne vyletia z hniezda.

Kaňa popolavá (Circus pygargus) je na Slovensku veľmi vzácnym hniezdičom. Predpokladá sa maximálny počet 50 hniezdiacich párov. Len malý počet hniezd je však úspešne dohľadaných, preto je záchrana každého nájdeného hniezda veľmi dôležitá. V tejto súvislosti chceme za spoluprácu pri ochrane hniezda poďakovať Tomášovi Veselovskému a jeho manželke, Stanislavovi Kováčovi a vedeniu PD Nové Sady.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: Tomáš Veselovský, Roman Slobodník, Stanislav Harvančík