Opäť je tu obdobie, kedy prakticky denne zachraňujeme  mláďatá vtákov vypadnuté z hniezd. V tomto období sa jedná najmä o mláďatá sokolov myšiarov, ktoré dorastajú, trénujú krídlami a neraz sa stane, že podcenia svoje sily a ocitnú sa pod hniezdom. Pokiaľ je to čo i len trochu možné, snažíme sa takéto mláďatá vrátiť späť do hniezda, aj keď neraz si to vyžaduje lezeckú techniku alebo skúseného lezca. Len v najnutnejších prípadoch berieme takéto vtáky do rehabilitačnej stanice na dokŕmenie a vypustenie do voľnej prírody.

Kuriózny prípad sa stal koncom júna v Partizánskom. Kontaktoval nás zástupca jednej z firiem, sídliacich v rozsiahlom areáli bývalých ZDA, kde hniezdi v budovách pomerne početná populácia sokolov myšiarov a kde prakticky každoročne zachraňujeme vypadnuté sokolíčatá. Údajne  našli  dve malé mláďatá pod vysokým smrekom. Po zhodnotení situácie, bolo zistené, že sokoly skutočne použili pre hniezdenie stromové hniezdo holuba hrivnáka takmer vo vrcholci asi 15-metrového smreka. Nakoľko holubie hniezdo je veľmi malé, je len samozrejmé, že mláďatám tam bolo tesno a popadali pod strom. Po zabezpečení lezca a jeho príchode boli pod stromom ďalšie dve mláďatá. Po vylezení  na strom sme zistili, že v hniezde, ktoré bolo  skutočne veľmi malé,  je ešte 1 mláďa. Všetkých 5 mláďat sme okrúžkovali a na strom ku hniezdu sme nainštalovali prepravku, kde sme mláďatá umiestnili.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: Stanislav Harvančík, Jozef Čmiko