Dňa 29. 7. 2019 bolo riešené v súčinnosti s Mestskou políciou Partizánske vypadnutie mladej sovy z hniezda. Sovu sme prevzali a následne zorganizovali jej návrat do hniezda po strake na vrcholci borovice, kde bolo ešte ďalšie mláďa. Obe mladé sovy boli okrúžkované. Návrat mláďaťa myšiarky ušatej (Asio otus) sledovala samica, ktorá varovne posedávala po vrcholcoch okolitých stromov.

Text a foto: Stanislav Harvančík