Na základe telefonátu zo ZŠ Prašice dňa 2. júna 2021, že v sieti, ktorá je natiahnutá okolo školského ihriska, visí nejaký dravec, pravdepodobne výr, sme rozbehli záchrannú akciu. Na požiadanie bola doručená fotografia, ktorá skutočne potvrdila správne určenie druhu. Výra sme za pomoci tamojšieho pána školníka vyslobodili a podľa krúžku, ktorým bol označený sme zistili, že sme ho krúžkovali v hniezde pri Jelenci ako 1 z 2 mláďat v roku 2017. Nebol zranený, tak sme mu dali trochu vody a zaniesli na najbližšiu lokalitu, kde evidujeme hniezdo.

Výr, ktorý bol nájdený so zlomeným krídlom 9. mája 2021 na okraji lesa pri Veľkých Uherciach, už také šťastie nemal. Skončil v ZOO Bojnice s amputovaným krídlom, ako trvalý hendikep.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer

Foto: S. Harvančík, J. Čmiko