Po úspešnom vyliečení v Rehabilitačnej stanici Nitra – Šindolka bola v uplynulých dňoch do voľnej prírody vypustená naša najväčšia sova – výr skalný. Výr bol do rehabilitačnej stanice privezený 8. 9. 2018 z obce Závada bez zistených vonkajších zranení vo vysilenom a dehydrovanom stave. Po vyšetrení veterinárnym lekárom bola realizovaná intenzívna starostlivosť, ktorá spočívala v podávaní liečiv a v postupnom prikrmovaní. Trpezlivá starostlivosť strážcov Správy CHKO Ponitrie priniesla výsledok, a tak mohla byť uzdravená sova vrátená do voľnej prírody.

V histórii našej rehabilitačnej stanice je to z desiatok rehabilitovaných vtákov druhý prípad liečeného výra. Prvý bol takisto po úspešnom vyliečení vrátený do voľnej prírody.

Text: Ing. Peter Hradňanský

Foto: Zoltán Bajzík