Záchrana zranených živočíchov častokrát prináša v praxi aj neopodstatnené alebo kuriózne prípady. Sú aj prípady, keď nás volajú občania zachraňovať to, čo sami svojou nevedomosťou spôsobili.

Ako príklad nech poslúži labuť na mokradiach v Koši. Volal nám občan, že na zamŕzajúcich mokradiach je labuť, ktorá ma zranené krídlo a nemôže odletieť. Po príchode na lokalitu sme zistili, že labuť je v podstate v „poriadku“, z jazera vychádza za potravou na repkové pole, ktoré je v bezprostrednej blízkosti. Nebol problém ju odchytiť, ale uznali sme za vhodné, ponechať ju na mieste, keďže tu má potravu a ZOO Bojnice neprijíma momentálne takéto vtáky, ktoré sú nebezpečenstvom zavlečenia vtáčej chrípky do areálu ZOO.

Konečné zistenie je však také – že labuť je (zrejme trvalo) postihnutá syndrómom „anjelských krídel“, ktorý (ochorenie) vzniká pravidelným a nevhodným prikrmovaním pečivom v období vývoja mláďat. A pán sa priznal, že labute chodí prikrmovať…

Text:  RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: S. Harvančík a Ľ. Ruttkay