Zahniezdenie plamienky driemavej v búdke

Plamienka driemavá (Tyto alba) je bezpochyby naša najkrajšia sova, charakteristická výrazným závojom srdcovitého tvaru na tvári. Je to typický synantropný druh sovy viazaný hniezdením na poľnohospodárske budovy, kostolné veže, povaly starších budov s otvorenou strechou a pod. V posledných desaťročiach bol na Slovensku zaznamenaný výrazný pokles hniezdiacich párov, v niektorých oblastiach celkom vymizla.

V rokoch 2009 – 2010 sme v spolupráci s členmi Stráže prírody a Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) inštalovali v okresoch Partizánske a Topoľčany 10 ks búdok určených pre hniezdenie plamienok driemavých v rôznych poľnohospodárskych objektoch. Z časových a finančných dôvodov sme ich však kontrolovali len sporadicky. V tomto roku sme skontrolovali 5 búdok a v jednej z nich nás milo prekvapila prítomnosť plamienok. Odchovávajú tu až 7 mláďat, ktoré sme okrúžkovali. Vzhľadom na zvýšený stav hrabošov poľných  v tomto roku, ktoré sú jej hlavnou potravou je predpoklad, že väčšinu mláďat odchovajú. Hniezdenie vzácnej sovy budeme naďalej sledovať.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: S. Harvančík a L. Šnírer