Zaujímavé hniezdenie sokola sťahovavého

Sokol sťahovavý (Falco peregrinus) bol nielen na Slovensku, ale v celej strednej a západnej Európe v sedemdesiatych rokoch minulého storočia takmer vyhubený. V tomto období boli roky, kedy sa na Slovensku nevedelo o žiadnom hniezde. Opäť začal u nás hniezdiť začiatkom deväťdesiatych rokov, prvé hniezda boli nájdené v Malých Karpatoch a vo Vtáčniku. Postupne obsadil takmer všetky historické hniezdiská po celom území Slovenska,  početnosť dosahuje okolo 200 párov a neustále stúpa.

O zvyšovaní početnosti populácie svedčí aj zahniezdenie na netypickom mieste – pahýle suchého buka v pohorí Tribeč, kde je absencia vhodných skalných biotopov. Hniezdo sa podarilo objaviť členovi Stráže prírody, ktorý nás o zaujímavom a vzácnom náleze informoval. Sokoly vyviedli z hniezda 3 mláďatá.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík