Trasochvost horský (Motacilla cinerea) je typickým vtákom, hniezdiacim v okolí horských i podhorských potokov. Je bežne rozšírený na vhodných lokalitách aj v územnej pôsobnosti správy. Hniezdo si umiestňuje na najrozličnejšie miesta v tesnej blízkosti vodných tokov, no neraz i ďalej od vody –  v konštrukciách mostov, pod koreňmi v brehoch, medzi skalami i na ľudských stavbách.

V skutku zaujímavé miesto pre hniezdenie si zvolil párik trasochvostov v objekte Rybárskej reštaurácie na Kulháni. A to ozdobný veniec, umiestnený priamo na udiarni rýb. Vtákom vôbec neprekážal ruch v okolí hniezda, úspešne tu vysedeli a vyviedli 5 mláďat. A tak si celé dva týždne mohli návštevníci reštaurácie nielen pochutnať na údených pstruhoch, ale pokochať sa pohľadom na pestré vtáčence, kŕmiace mláďatá v nevšednom, esteticky umiestnenom hniezde.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík