Zimné sčítanie vodného vtáctva a kormoránov na nocoviskách

Zimné sčítanie vodného vtáctva a kormoránov na nocoviskách

V termíne od 13. 1. do 21. 1. 2024 sme sa zapojili do medzinárodného sčítania vodného vtáctva a taktiež kormoránov veľkých na nocoviskách. Celkom sme monitorovali 14 lokalít, z čoho boli 2 nocoviská kormoránov, kde bolo napočítaných 445 ex. (209 + 236). Aj keď stojaté vody boli zväčša zamrznuté a rieky mali vysoký stav hladiny so silným prúdom (nevhodné na pobyt vodného vtáctva), mali sme aj stojaté vody s čiastočne rozmrznutou hladinou a rieku Nitrica v intraviláne obce, kde sa zdržoval väčší počet kačice divej (súkromný rybník pri Trebašovciach 315 ex.,  Nitrica 107 ex., súkromný rybník pri Krásne 51 ex.).

Z iných zaujímavých druhov vodného a pri vode žijúceho vtáctva boli zaznamenané napr. 4 kačice hvizdárky, 1 samček kačičky mandarínskej, chriašteľ vodný, fúzatky trstinové, rybáriky a iné.

 

 

Text: S. Harvančík,  R. Siklienka, L. Šnírer a V. Mlynek

Foto: S. Harvančík