Novinky

20. júla 2020

„Opustené“ mláďatá

Vrcholí obdobie, kedy väčšina vtáčích mláďat vyletuje z hniezd. Niektoré opúšťajú rodné hniezda už dokonale schopné letu, u niektorých druhov je typické, […]
15. júla 2020

Labuť s rybárskym háčikom

V jarných a letných mesiacoch sú telefonáty občanov smerujúce k pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR veľmi časté. Jedná sa o nálezy poranených živočíchov, […]
14. júla 2020

Zaujímavé hniezdo

Trasochvost horský (Motacilla cinerea) je typickým vtákom, hniezdiacim v okolí horských i podhorských potokov. Je bežne rozšírený na vhodných lokalitách aj […]
10. júla 2020

Nitrianska príroda v obrazoch

V priebehu júna sa naša správa podieľala na environmentálnej výchove školopovinných detí. Podujatia boli súčasťou výstavy „Nitrianska príroda v obrazoch“, ktorá potrvá […]
12. júna 2020

Nález sovy dlhochvostej v Považskom Inovci

Sova dlhochvostá (Strix uralensis) je  po výrovi skalnom (Bubo bubo) našou druhou najväčšou sovou.  Súvislý areál rozšírenia tohto druhu sovy […]