Novinky

17. februára 2022

Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska

Na začiatku decembra 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 427/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako […]
27. januára 2022

Stehlík horský (Linaria flavirostris)

Medzi ornitológmi, najmä tými staršími, sa často používa aj meno „konôpka žltozobá“. Tento vták sa skutočne podobá našej konôpke obyčajnej, […]
23. decembra 2021

Zachraňujeme…

Záchrana zranených živočíchov častokrát prináša v praxi aj neopodstatnené alebo kuriózne prípady. Sú aj prípady, keď nás volajú občania zachraňovať to, […]
23. decembra 2021

Rehabilitácia živočíchov

Rehabilitácia chránených druhov živočíchov pod odborným dohľadom Správy CHKO Ponitrie je realizovaná aj v priestoroch Rehabilitačnej stanice Nitra – Šindolka, ktorá […]
7. decembra 2021

ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU) – vyhodnotenie

Dňa 21. 11. 2021 bola ukončená súťaž „Zimná krajina na pohľad(nicu)“. Prihlásených bolo celkovo sto súťažných návrhov. Víťazné a súťažné návrhy […]