Novinky

18. februára 2022

Pripravovaná publikácia o spevavcoch Slovenska

V tomto roku plánujeme dokončiť knihu Spevavce Slovenska vo fotografii, na ktorú sme fotografický materiál získavali viac než desaťročie. Fotografické knižné […]
17. februára 2022

Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska

Na začiatku decembra 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 427/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako […]
27. januára 2022

Stehlík horský (Linaria flavirostris)

Medzi ornitológmi, najmä tými staršími, sa často používa aj meno „konôpka žltozobá“. Tento vták sa skutočne podobá našej konôpke obyčajnej, […]
23. decembra 2021

Zachraňujeme…

Záchrana zranených živočíchov častokrát prináša v praxi aj neopodstatnené alebo kuriózne prípady. Sú aj prípady, keď nás volajú občania zachraňovať to, […]
23. decembra 2021

Rehabilitácia živočíchov

Rehabilitácia chránených druhov živočíchov pod odborným dohľadom Správy CHKO Ponitrie je realizovaná aj v priestoroch Rehabilitačnej stanice Nitra – Šindolka, ktorá […]