Novinky

11. júna 2020

Zamestnanci JLR čistili chodník

Posledný májový týždeň pracovníci nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover v spolupráci so Správou CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy v Nitre pomohli vyčistiť […]
2. júna 2020

Výr skalný v CHKO Ponitrie

Výr skalný (Bubo bubo),  naša najväčšia sova,  patrí na Slovensku medzi zriedkavejšie hniezdiace druhy vtákov. Populácia sa odhaduje na 300 […]
22. mája 2020

Plamienka driemavá opäť zahniezdila v búdke

Plamienky driemavé, o hniezdení ktorých sme informovali na našej stránke v uplynulom roku (http://chkoponitrie.sopsr.sk/druhe-hniezdenie-plamienok-driemavych/), sa opäť rozhodli zahniezdiť v tej istej búdke, inštalovanej […]
15. mája 2020

Hniezdenie orliakov morských

Orliak morský (Haliaeetus albicilla) sa stal už trvale hniezdiacim druhom nielen na území Slovenska, ale aj v územnej pôsobnosti Správy CHKO […]
4. mája 2020

Škovránik stromový v CHKO Ponitrie

Škovránik stromový (Lullula arborea) je menší a podstatne vzácnejší príbuzný známeho škovránka poľného (Alauda arvensis).  Na rozdiel od neho nehniezdi na […]