Novinky

2. novembra 2021

Súťaž pre študentov – ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Stredoslovenskou galériou pripravila pre študentov od 15 – 26 rokov navštevujúcich ZUŠ, stredné a vysoké […]
2. novembra 2021

Stretnutie ornitológov na Bielických bahnách

V nedeľu 24. 10. 2021 sa pod záštitou Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie stretli ornitológovia, spolupracujúci pri výskume a ochrane vtáctva. Aj […]
13. októbra 2021

Manažmentové opatrenia

Koncom septembra sa na lokalite Stráž (územie európskeho významu SKUEV0013 Stráž) uskutočnila realizácia manažmentových opatrení. Pravidelný manažment je tradične zabezpečovaný […]
30. septembra 2021

Operené skvosty odleteli

Územie v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie je značne rozmanité. Vyskytujú sa tu druhy vtákov typické pre nížinné biotopy, stredné polohy […]
9. septembra 2021

Stretnutie na Pyramíde

Správa CHKO Ponitrie v spolupráci s OZ Stráž prírody Ponitrie a dobrovoľnými členmi stráže prírody  usporiadala v utorok 7. 9. 2021 podujatie, ktorého cieľom […]