Na Správe CHKO Ponitrie na Samovej ulici č. 3 v Nitre sú k dispozícii priestory informačného strediska NATURA 2000 slúžiace pre potreby environmentálnej výchovy. Okrem príležitostných podujatí pre rôzne cieľové skupiny tu prebiehajú pravidelné aktivity pre žiakov materských a základných škôl mesta Nitry a okolia. V prípade záujmu ponúkame možnosť prednášok na rôzne ochranárske témy v priestoroch informačného strediska, ale aj na školách, rôznych inštitúciách, či priamo v prírodnom prostredí. Odborne zdatní a skúsení pracovníci Správy CHKO Ponitrie v minulosti usporiadali a podieľajú sa aj v súčasnosti na organizácii množstva edukačných podujatí so zameraním na poznávanie a ochranu prírody.