16. februára 2023

Slovenské zubry v Rumunsku

Začiatkom februára bolo premiestnených z objektu Topoľčianskej zubrej zvernice do Rumunska 6 zubrov hrivnatých. Doplnili tak celkový počet 11  transportovaných zubrov, […]