17. februára 2022

Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska

Na začiatku decembra 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 427/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako […]
31. augusta 2020

Pralesy

V územnej pôsobnosti správy bolo v období rokov 2009-2015 identifikovaných niekoľko lokalít pralesov alebo pralesových zvyškov. Lokalitami pralesov sú: Veľká skala, Vtáčnik, […]