Monitoring živočíchov

27. januára 2021

Tribečský orol v Srbsku

Viac než 40-ročný monitoring populácie orla kráľovského a krúžkovanie mláďat na Ponitrí prináša výsledky. Pravidelný monitoring pomáha zabezpečovať úspešné vyhniezdenie a vďaka […]
24. novembra 2020

Mapovanie hniezdiacich druhov vtákov pre nový atlas

Monitoring a mapovanie vtáctva pre nový Atlas hniezdneho rozšírenia vtákov SR boli v roku 2020 zrealizované aj v rámci malých členských projektov, […]
9. septembra 2020

Druhé zahniezdenie plamienok driemavých

Pri kontrole a čistení búdok pre sovy koncom augusta nás v búdke, inštalovanej v objekte PD neďaleko Partizánskeho, čakalo prekvapenie. Rovno pod búdkou […]
25. augusta 2020

Orly kráľovské v CHKO Ponitrie v roku 2020

Orol kráľovský (Aquila heliaca) – patrí medzi najvýznamnejšie druhy vtákov hniezdiacich v územnej pôsobnosti správy. Práve pre tento druh bolo vyhlásené […]
14. júla 2020

Zaujímavé hniezdo

Trasochvost horský (Motacilla cinerea) je typickým vtákom, hniezdiacim v okolí horských i podhorských potokov. Je bežne rozšírený na vhodných lokalitách aj […]