Monitoring živočíchov

25. augusta 2020

Orly kráľovské v CHKO Ponitrie v roku 2020

Orol kráľovský (Aquila heliaca) – patrí medzi najvýznamnejšie druhy vtákov hniezdiacich v územnej pôsobnosti správy. Práve pre tento druh bolo vyhlásené […]
14. júla 2020

Zaujímavé hniezdo

Trasochvost horský (Motacilla cinerea) je typickým vtákom, hniezdiacim v okolí horských i podhorských potokov. Je bežne rozšírený na vhodných lokalitách aj […]
12. júna 2020

Nález sovy dlhochvostej v Považskom Inovci

Sova dlhochvostá (Strix uralensis) je  po výrovi skalnom (Bubo bubo) našou druhou najväčšou sovou.  Súvislý areál rozšírenia tohto druhu sovy […]
2. júna 2020

Výr skalný v CHKO Ponitrie

Výr skalný (Bubo bubo),  naša najväčšia sova,  patrí na Slovensku medzi zriedkavejšie hniezdiace druhy vtákov. Populácia sa odhaduje na 300 […]
22. mája 2020

Plamienka driemavá opäť zahniezdila v búdke

Plamienky driemavé, o hniezdení ktorých sme informovali na našej stránke v uplynulom roku (http://chkoponitrie.sopsr.sk/druhe-hniezdenie-plamienok-driemavych/), sa opäť rozhodli zahniezdiť v tej istej búdke, inštalovanej […]