Praktická starostlivosť o živočíchy

9. apríla 2021

Veľkonočné búdky

Počas veľkonočného víkendu sme využili nie príliš vhodné veterné počasie na vyvesenie vtáčích búdok. Slovenská ornitologická spoločnosť SOS/BirdLife Slovensko podporila […]
11. decembra 2020

Podpora dutinových hniezdičov

Správa CHKO Ponitrie  má okruh dobrovoľných spolupracovníkov z radov členov Stráže prírody, ktorí sa podieľajú na rozličných aktivitách v teréne pri […]
9. septembra 2020

Druhé zahniezdenie plamienok driemavých

Pri kontrole a čistení búdok pre sovy koncom augusta nás v búdke, inštalovanej v objekte PD neďaleko Partizánskeho, čakalo prekvapenie. Rovno pod búdkou […]
20. júla 2020

„Opustené“ mláďatá

Vrcholí obdobie, kedy väčšina vtáčích mláďat vyletuje z hniezd. Niektoré opúšťajú rodné hniezda už dokonale schopné letu, u niektorých druhov je typické, […]
15. júla 2020

Labuť s rybárskym háčikom

V jarných a letných mesiacoch sú telefonáty občanov smerujúce k pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR veľmi časté. Jedná sa o nálezy poranených živočíchov, […]