Praktická starostlivosť o živočíchy

15. marca 2019

Pomoc obojživelníkom

Tradične so začiatkom vegetačnej sezóny monitorujeme v našej územnej pôsobnosti lokality – kolízne úseky ciest v okolí vodných plôch, ktoré vo zvýšenej […]
24. januára 2019

Sova v komíne

V rámci našej činnosti sme zaznamenali netradičný prípad záchrany sovy. Majiteľ domu  v obci Kanianka nahlásil sokoliarom zo spoločnosti Aquila Bojnice nález […]
15. januára 2019

Vtáčie búdky

Vytváranie hniezdnych podmienok patrí u nás k tým najstarším metódam ochrany vtáctva, ktorým sa posilňujú a vytvárajú stabilné populácie vtákov. Aby vtáčie […]
6. novembra 2018

Zachránený výr skalný

Po úspešnom vyliečení v Rehabilitačnej stanici Nitra – Šindolka bola v uplynulých dňoch do voľnej prírody vypustená naša najväčšia sova – […]
25. júla 2018

Záchrana mláďat kane popolavej

Dravé vtáky hniezdia na najrozličnejších miestach. Väčšina nezainteresovaných ich pokladá za vtáky hniezdiace na vysokých stromoch, alebo v nedostupných skalách. Áno, […]