Novinky

13. februára 2019

Národné parky – výstava

V týchto dňoch až do 10. 3. 2019 je možné v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre (http://www.muzeumnitra.sk/) uvidieť výstavy – Národné parky Slovenska, […]
24. januára 2019

Sova v komíne

V rámci našej činnosti sme zaznamenali netradičný prípad záchrany sovy. Majiteľ domu  v obci Kanianka nahlásil sokoliarom zo spoločnosti Aquila Bojnice nález […]
15. januára 2019

Vtáčie búdky

Vytváranie hniezdnych podmienok patrí u nás k tým najstarším metódam ochrany vtáctva, ktorým sa posilňujú a vytvárajú stabilné populácie vtákov. Aby vtáčie […]
21. decembra 2018

Envirovýchova v roku 2018

Výučbu environmentálnej výchovy realizujeme pravidelne v priestoroch Informačného strediska NATURA2000. Prebieha v blokoch každú stredu pre základné školy, štvrtky a piatky […]
5. decembra 2018

Mapovanie hniezdisk včelárika zlatého

Včelárik zlatý (Merops apiaster) je rozšírený najmä v južnej časti  Slovenska, pričom je viazaný ponukou vhodných hniezdnych biotopov. Najvýznamnejším hniezdnym územím […]