Monitoring živočíchov

23. marca 2020

Vzácny zimný návštevník na Ponitrí

Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria) patrí medzi skvosty slovenskej avifauny. Vzácne hniezdi vo vysokých skalnatých pohoriach. Hniezdenie bolo preukázané v Západných, Belianskych, […]
19. marca 2020

Žabie divadlo

V rámci monitoringu vybraných druhov živočíchov a rastlín, obsiahnutých v projekte ŠF Monitoring 2, sme 12. 3. 2020 navštívili trvalú monitorovaciu plochu pri […]
10. marca 2020

Zimní hostia na Ponitrí

Aj keď tohoročná zima bola vzhľadom na teplé počasie takmer v celej Európe pomerne skúpa na zimných hostí – operencov […]
28. februára 2020

Haja červená

V roku 2019 sme zaznamenali v územnej pôsobnosti správy úspešné hniezdenie haje červenej (Milvus milvus). Ornitológovia, ktorí stoja za vypátraním […]
27. januára 2020

Bobor vodný v CHKO Ponitrie

Bobor vodný (Castor fiber) patrí medzi hlodavce (Rodentia). Je teda takým väčším príbuzným hraboša poľného a potkana. V skutočnosti je to najväčší […]