Monitoring živočíchov

3. mája 2018

Krúžkovanie orliakov morských

Orliak morský (Haliaeetus albicilla) je najväčším dravcom, hniezdiacim na území Slovenska. Dosahuje hmotnosti až 8 kg a v rozpätí krídel 240 cm. […]
16. apríla 2018

Monitoring hniezd dravých vtákov

V územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie hniezdi viac druhov vzácnych dravcov a sov, čo je dané značnou rozlohou územia a rozmanitými prírodnými podmienkami. […]