27. marca 2024

Migrácia obojživelníkov

Tohoročná jar, ak si zoberieme ako mierku začiatok migrácie ropúch k liahniskám, začala o celý mesiac skôr, než minulý rok. Keď sme […]
19. marca 2020

Žabie divadlo

V rámci monitoringu vybraných druhov živočíchov a rastlín, obsiahnutých v projekte ŠF Monitoring 2, sme 12. 3. 2020 navštívili trvalú monitorovaciu plochu pri […]
22. marca 2019

Pomoc obojživelníkom pokračuje

Pred týždňom sme priniesli informáciu o pomoci migrujúcim obojživelníkom v okolí vodnej nádrže Kolačno. Zábrany sú aktuálne inštalované aj na lokalite pri […]
15. marca 2019

Pomoc obojživelníkom

Tradične so začiatkom vegetačnej sezóny monitorujeme v našej územnej pôsobnosti lokality – kolízne úseky ciest v okolí vodných plôch, ktoré vo zvýšenej […]
12. apríla 2018

Transfery ropúch na Kolačne

Tohoročná zima bola pomerne dlhá. Pôda celkom nerozmrzla takmer do konca marca a oteplenie prišlo náhle. To spôsobilo, že sa zábrany […]