Monitoring živočíchov

22. mája 2020

Plamienka driemavá opäť zahniezdila v búdke

Plamienky driemavé, o hniezdení ktorých sme informovali na našej stránke v uplynulom roku (http://chkoponitrie.sopsr.sk/druhe-hniezdenie-plamienok-driemavych/), sa opäť rozhodli zahniezdiť v tej istej búdke, inštalovanej […]
15. mája 2020

Hniezdenie orliakov morských

Orliak morský (Haliaeetus albicilla) sa stal už trvale hniezdiacim druhom nielen na území Slovenska, ale aj v územnej pôsobnosti Správy CHKO […]
4. mája 2020

Škovránik stromový v CHKO Ponitrie

Škovránik stromový (Lullula arborea) je menší a podstatne vzácnejší príbuzný známeho škovránka poľného (Alauda arvensis).  Na rozdiel od neho nehniezdi na […]
3. apríla 2020

Monitoring dravých vtákov

Územie v pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, ktoré zaberá územie 7 okresov, je z hľadiska biotopov veľmi rozmanité, od nížin až […]
23. marca 2020

Vzácny zimný návštevník na Ponitrí

Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria) patrí medzi skvosty slovenskej avifauny. Vzácne hniezdi vo vysokých skalnatých pohoriach. Hniezdenie bolo preukázané v Západných, Belianskych, […]